Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (HUD Holdings) phải phát triển nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của đất nước.

Chiều 25/3, tại Phủ Chủ tịch, phát biểu tại buổi tiếp đoàn 27 đại biểu là thành viên Hội đồng quản trị, lãnh đạo các đơn vị thành viên của HUD Holdings, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh HUD Holdings được thành lập khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời chứng tỏ sự lớn mạnh của các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam. Thực tế cũng cho thấy, các doanh nghiệp cần phải tập hợp sức mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh, bền vững để góp phần đưa đất nước nhanh chóng rút ngắn khoảng cách so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Sự hợp sức giữa các đơn vị thành viên trong HUD Holdings cũng tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng cho đất nước nhiều công trình nhà ở và khu đô thị hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có người nghèo, người thu nhập thấp. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị thành viên, Chính phủ và các ngành chức năng cần phải chung tay hỗ trợ về chính sách, cơ chế tài chính, đất đai, xây dựng quy chế hoạt động... để HUD Holdings hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, Chủ tịch nước yêu cầu chính bản thân HUD Holdings, trước hết, từ thực tiễn phải chủ động đề xuất với Đảng và Nhà nước những cơ chế, chính sách phù hợp để tập đoàn phát triển nhanh và hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển đô thị ở Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn các đơn vị thành viên trong HUD Holdings tăng cường đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hợp sức phấn đấu xây dựng tập đoàn vững mạnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, HUD Holdings phải phát triển nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của đất nước. Thay mặt Hội đồng quản trị HUD Holdings, ông Nguyễn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị HUD Holdings đã báo cáo với Chủ tịch nước về cơ cấu tổ chức, hoạt động của HUD Holdings. Theo đó, HUD Holdings hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) được chọn làm đơn vị nòng cốt, cùng các thành viên là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera), Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen). HUD Holdings chính thức đi vào hoạt động ngày 24/3. Với vai trò tập đoàn kinh tế nhà nước, HUD Holdings là lực lượng nòng cốt triển khai định hướng phát triển nhà ở đến 2020 và định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025, tầm nhìn 2050. Mục tiêu chiến lược của HUD Holdings là tập trung nguồn lực, năng lực và thương hiệu của các thành viên để tạo quỹ nhà ở gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội; tạo động lực phát triển đô thị tại các địa phương trên cả nước; góp phần bình ổn, điều tiết thị trường bất động sản./. Dương Đức Dũng (Vietnam+)