Ngày 6/10/2007, tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương, công ty BIT đã tập huấn cho giáo viên sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến BIT Elearning.