(GDVN) - Lamnao đã có hành vi không đẹp tát vào mặt trung vệ Anh Quang và thẻ đỏ dành cho cầu thủ này là hoàn toàn xứng đáng.