TTO - Lời khuyên tắt bớt đèn của ba, lời tâm sự của cô bạn trẻ khiếm thị về việc tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất khiến tôi phải suy nghĩ.