Hanoinet - Đó là một trong những khuyến cáo vừa được Quỹ phòng chống thương vong châu Á và Tổ chức toàn cầu vì an toàn của trẻ em (Safe Kids Worldwide) đưa ra nhằm bảo vệ trẻ am khi tham gia giao thông.