100% văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội được giao dịch dưới dạng điện tử là thông tin được công bố tại buổi giao ban trực tuyến đầu tiên về công nghệ thông tin với các sở, ban, ngành và quận, huyện ngày 16/8, tại Hà Nội.

(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Nhằm hướng tới nền hành chính công thuận tiên, nhanh chóng, an toàn và chính xác, thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực và là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin.
Đến nay, trên địa bàn Hà Nội có 100% sở, ngành và quận, huyện có máy chủ quản trị mạng, cài đặt các ứng dụng đơn vị, có đủ điều kiện tổ chức họp trực tuyến; có mạng LAN và Internet kết nối với tất cả các phòng, ban và quản lý văn bản bằng phần mềm. Tỷ lệ máy tính/cán bộ ở khối này đạt 95%.
Công nghệ thông tin cũng đã được ứng dụng rộng rãi ở cấp xã, đã giảm được các chi phí công văn, giấy tờ và tốn kém công sức, thời gian đi lại.
Mặc dù vậy, nhưng trong quá trình triển khai vẫn chưa đạt được như mong muốn vì tiến độ triển khai ở nhiều nơi còn chậm và chưa hiệu quả. Ví dụ như, triển khai dịch vụ công trực tuyến hiện mới có 5/9 đơn vị được thẩm định xong đề cương; có 2/8 đơn vị được thẩm định xong đề cương triển khai các cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành…
Một số hạn chế lớn cũng được đề cập như, công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ở các quận, huyện chưa đồng bộ, chưa phủ kín triển khai hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và mạng LAN đến cấp xã.
Hệ thống bảo mật an ninh, an toàn thông tin của thành phố và các cơ quan nhà nước chưa được đầu tư nhiều. Đặc biệt, các quận, huyện chưa tận dụng hết hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm chủ yếu quản lý văn bản đi -đến.
Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều hành trong nội bộ các cơ quan nhà nước và phục vụ cung cấp dịch vụ công cho công dân, doanh nghiệp đang ở mức phân tán, chưa có khả năng chia sẻ dữ liệu…
Trong năm nay, Hà Nội đang dự kiến bố trí kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ 29 Hội đồng nhân dân các quân, huyện, thị xã để ứng dụng công nghệ thông tin và dành kinh phí 20 tỷ đồng cho 19 Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.
Một số quận huyện xây dựng cơ quan điện tử như quận Long Biên, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Từ Liêm, Chương Mỹ, Thạch Thất.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đang tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sớm hoàn thiện các văn bản quy định để làm cơ sở hướng dẫn và căn cứ triển khai, vận hành ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá lại hiện trạng an toàn, an ninh thông tin, đề xuất các giải pháp xây dựng hệ thống đồng bộ, hoạt động hiệu quả./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)