Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết tàu USS Lake Erie, trang bị hai tên tửa đánh chặn được cải tiến đặc biệt, đã sẵn sàng ở ngoài khơi Hawaii để làm nhiệm vụ chặn đường vệ tinh do thám trên vùng biển Thái Bình Dương và bắn nó rơi xuống biển.