Lái xe tải mất tập trung và sự cố chút nữa xảy ra trên đường giữa hai phương tiện giao thông.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá