(VTC News) - Chỉ với đúng một cái biển hiệu là đã có thể biến hóa ra một chiếc taxi "dù" rồi.

Hoàng Việt (justforlaughs)