(VTC News) - Có lẽ không ai muốn là đối thủ của vận động viên quyền anh "nặng ký" Saclo. Hãy xem anh "trình diễn" nhé.