Đây là cổ tức đợt 2 năm 2012. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 10/9.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thanh toán cổ tức của ông ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO).

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/8 và 16/8.

Theo đó, TCO sẽ tiến hành thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ đông nhận được 7.00 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 10/9.

Được biết, năm 2011, TCO tiến hành thanh toán cổ tức bằng tiền chia làm 2 đợt, tổng 9% (9.00 đồng/cổ phiếu). Năm 2012, công ty đã tiến hành thanh toán 5% cổ tức đợt 1 vào ngày 20/3. Mức cổ tức năm 2012 cao hơn 3 điểm % so với mức cổ tức năm 2011.

Năm 2013, công ty đặt mục tiêu doanh thu 170 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 19,3 tỷ đồng. Doanh thu tăng 11,5% nhưng kế hoạch lợi nhuận giảm nhẹ. TCO dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 12%, tương đương mức cổ tức năm 2012.

Cổ phiếu TCO giao dịch ngày 5/8 quanh mức 9.200 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Dân Việt/VSD