Tập đoàn tài chính ngân hàng TD Bank Financial Group của Canađa vừa thông báo sẽ thâu tóm ngân hàng khu vực Trung Đại tây dương Commerce Bancorp Inc. với giá 8,5 tỷ USD.

small_4348.jpg TD Bank, một trong 5 ngân hàng lớn nhất Canađa, có giá trị tài sản tính đến ngày 31/7 là 404 tỷ USD, còn Commerce vào khoảng 48 tỷ USD tính đến ngày 30/6. TD Bank sở hữu TD Waterhouse Canada và TD Waterhouse U.K. cùng với cổ phần trong TD Ameritrade. Theo thỏa thuận, 75% số tiền trên được trả bằng cổ phần và 25% trả bằng tiền mặt tính theo giá trị 42 USD/cổ phiếu của Commerce. Ngoài ra, TD Bank cũng đã đồng ý thương lượng bán lại chi nhánh bảo hiểm của Commerce cho George E. Norcross III - quỹ sáng lập và môi giới quyền lực trong Đảng Dân chủ ở New Jersey. Hai ngân hàng trên cho biết thương vụ của họ sẽ được hoàn tất trong quý I/08 nếu được các nhà điều hành thông qua.