Những con vật thường dùng thân thể nhiều hơn hoạt động trí óc, cho nên cách xử trí của nó chắc chắn sẽ khác con người.

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 1

Những con vật thường dùng thân thể nhiều hơn hoạt động trí óc, cho nên cách xử trí của nó chắc chắn sẽ khác con người.

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 2

Tuy nhiên, những bức hình này đã vô tình chộp lại đúng khoảnh khắc chúng gặp nạn khá là buồn cười.

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 3

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 4

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 5

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 6

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 7

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 8

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 9

'Te ghe' nhung tinh huong gap nan ba dao cua thu cung - Anh 10