Trong tập 4 tiếp tục là xoay quanh mối tình tay ba của các thành viên Glee và chuyện công khai giới tính của Gia Khánh.