Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận trước thuế quý II giảm 58%.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Riêng quý II, ngân hàng đạt 920,5 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm gần 36% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngân hàng lỗ hơn 61 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối, tăng so với mức lỗ gần 30 tỷ đồng năm ngoái.

Lãi hoạt động dịch vụ tăng không đáng kể từ 228 tỷ đồng lên 244 tỷ đồng. Ngân hàng có lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư trong khi cùng kỳ 2 khoản mục này đều lỗ. Trong đó, lãi gần 50 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh so với khoản lỗ hơn 12 tỷ đồng năm ngoái và lãi 92 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư so với khoản lỗ hơn 96 tỷ đồng năm ngoái.

Lãi từ hoạt động khác đạt hơn 125 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ tới 193 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí hoạt động tăng mạnh từ 574 tỷ đồng lên gần 771 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tính dụng tăng từ 170 tỷ đồng lên 353 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế quý II chi đạt 255 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, ngân hàng đạt 653 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 60% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 168 tỷ đồng lên 670 tỷ đồng, tương ứng gấp 4 lần.

Tại 30/6/2013, cho vay khách hàng đạt 69.864 tỷ đồng, tăng 2,35% so với cuối năm 2012. Tiền gửi của khách hàng tăng 0,16%, lên 111.641 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh là do nợ xấu tăng từ 1840 tỷ đồng vào cuối năm 2012 lên 3.690 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2013. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 13 lần từ 108 tỷ đồng lên 1.555 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn gần gấp rưỡi, lên 1298 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 5,28%.

Tổng số cán bộ công nhân viên trung bình quý II của Techcombank là 6.919 người, giảm 71 người so với cuối quý I. Thu nhập bình quân đạt 10,81 triệu đồng/tháng/người.

Theo quy định của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% buộc phải bán lại nợ xấu cho VAMC. Trước đó, SHB cũng công bố báo cáo tài chính quý II với tỷ lệ nợ xấu trên 9%.

Nguồn Dân Việt