Hanoinet - Đại đa số các teen khi đến cà phê "núi đều không nghĩ rằng nó là nơi ẩn chứa những tệ nạn xã hội, chỉ đến khi tiến vào bên trong thì mới tá hỏa!