Không phải teen nhà mình lúc nào cũng biết ăn chơi, phá phách và làm phiền mọi người. Cuộc sống ngày càng phát triển thì chính teen phải tự chịu trách nhiệm với những dư luận do chính bản thân gây ra.