Hãy thử nhìn nhận xem, bạn có đang đeo mặt nạ cho tâm hồn và thúc đẩy con tim đi sai đường mà nó mách bảo? Hay bạn đang đeo chiếc mặt nạ cho vở kịch mà mình sắp công diễn dưới vai một thiên thần?