Hiện nay một số teen nữ đang có những cách đánh ghen rất táo tợn còn hơn cả... phim hành động. Đúng là Hoạn Thư có sống lại thì cũng phải cúi đầu xin hàng!