[Kênh14] - Những "nạn nhân" của những trò nghịch dại, đùa dai chỉ còn biết khóc mếu hoặc yếu ớt chống cự, còn kẻ bày trò cười hỉ hả với nhau đắc chí...