(Zing) - Những "kẻ hủy diệt" sẽ trở lại thách thức loài người ở Terminator Salvation.