Lâu nay có bác lãnh đạo đi đâu cũng hay cho chữ, chẳng biết đó là thói tốt hay thói xấu nữa. Nhưng theo cách nghĩ đơn giản ở ta cứ có cho là tốt rồi...