Trước hết đó là những anh chị em công nhân không xoay xở được tiền về quê vì đã mấy tháng không có lương hoặc vì mất việc làm do công ty phải tạm ngừng sản xuất.