(HHT_Online) 5 bạn sinh viên ĐH Ngoại Thương Hà Nội vừa giành được "Học bổng Hòa bình" - Giải thưởng do IDP Education tổ chức