Tăng từ 10 - 15% là dự đoán của các công ty sản xuất trong nước về sức mua bánh kẹo của thị trường tết năm nay. Nhưng các doanh nghiệp chuyên doanh thực phẩm ngoại đưa ra con số 30 - 40%. Và họ đã chủ động nhập hàng tăng từ 200 - 300%.