Từ ngày 15/01/2008, VPBank chính thức áp dụng trên toàn hệ thống chương trình khuyến mãi mở thẻ tín dụng mc2 mang tên “Tết này thắng to”.Chi tiết...