Trong đơn kiến nghị, ông Roang-crai nghi ngờ Thủ tướng Xổm-chai có thể đã vi phạm hiến pháp từ ngày 22-1 khi được cho là đã sở hữu cổ phiếu của CS Loxinfo...