TTO - Hôm nay (7-11), chiến dịch tranh cử tại Thái Lan đã chính thức bắt đầu. Đây là kỳ tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước này sau cuộc đảo chính vào năm ngoái.