Bộ Thương mại Thái Lan tuần tới sẽ yêu cầu nội các thông qua một biện pháp cắt giảm các loại thuế liên quan đến xuất khẩu nhằm ngăn chặn nguy cơ suy giảm 15% của xuất khẩu năm nay.