Sáng 12/4, ông Thaksin khẳng định một lần nữa sẽ không bao giờ tham gia chính trường mà chỉ chuyên tâm làm công tác từ thiện. Ông hy vọng, hành động này sẽ chuộc lại những lỗi lầm trước đây của mình.