7 nhà lãnh đạo cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Thái Lan cho biết họ sẽ ra đầu thú cảnh sát, sau khi Tòa Phúc thẩm nước này hủy các cáo buộc nổi loạn chống lại họ.