Sáng 9-10, tại trụ sở tạm thời của chính phủ ở sân bay Don Muaeng, phiên họp nội các đặc biệt đã nhất trí thành lập hai ủy ban.