Ngày 6/10/2008, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã làm lễ khởi công tôn tạo di tích lịch sử nơi thành lập Đội Cứu quốc quân II tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Chi tiết