(HHT_Online) Tại sao lại thế? Cô ấy đâu có dính dáng gì đến scandal Trần Quán Hy…