(VTC News) - Trình độ của nhạc trưởng lẫn người thưởng thức đúng là không thể chê được.

Cầm Thanh (funnyplace.org)