Ai trong chúng tôi cũng mong được một lần tận mắt ngắm đèn hải đăng Tiên Nữ. Ngọn đèn biển cực đông của Tổ quốc ấy vẫn hằng đêm thắp lên ánh sáng Việt Nam.