SGTT.VN - Ngày 15.8, tổng cục Hải quan cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ hai tháng 7.2013 (từ ngày 16 – 31.7) đạt gần 12,48 tỉ USD, tăng 22% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7.2013.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 7 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 7.2013 lên 22,82 tỉ USD, tăng 5% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,60 tỉ USD, tăng 5,4% và nhập khẩu đạt 11,22 tỉ USD, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện trong tháng 6.2013.

Trong kỳ 2 tháng 7.2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư nhẹ 164 triệu USD, qua đó góp phần thu hẹp mức thâm hụt thương mại hàng hóa của cả nước trong bảy tháng tính từ đầu năm 2013 xuống chỉ còn 227 triệu USD.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7.2013 đạt 6,32 tỉ USD, tăng 22,6% (tương ứng tăng 1,17 tỉ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện của kỳ 1 tháng 7.2013.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa cuối tháng 7.2013 tăng so với nửa đầu tháng 7 chủ yếu do tăng xuất khẩu của các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 143 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 118 triệu USD; dầu thô tăng 111 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 78 triệu USD; hàng thủy sản tăng 65 triệu USD; hàng dệt may tăng 56 triệu USD...

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết kỳ 2 tháng 7.2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt đến con số 73,32 tỉ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của bảy tháng năm 2012, tăng tương ứng 9,67 tỉ USD về mặt số tuyệt đối.

T.T