Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao (gasoil 0,05% sulphur): 564,63 USD/T Chi cục HQ CK cảng Nghệ An

Nhập khẩu Gỗ cao su xẻ - qua chế biến: 240 USD/m3 Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh Gỗ dương xẻ: 294.56 USD/m3 Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Thành Gỗ dổi xẻ: 400,01 USD/m3 Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình Gỗ xẻ nhóm I đã qua xử lý – hương: 1.500 USD/m3 Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước Gỗ trắc xẻ: 1.500 USD/m3 Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh Gỗ lim Tali xẻ: 460 eur/m3 Chi cục HQ Ninh Bình Gỗ thông xẻ sấy dày 25mm loại industrial: 165 USD/m3 HQ cảng tổng hợp Bình Dương Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao (gasoil 0,05% sulphur): 564,63 USD/T Chi cục HQ CK cảng Nghệ An Fuel oil 180 CST 3% S: 435,02 USD/T Đội thủ tục và giám sát xăng dầu XNK Hạt nhựa LLDPE: 1,42 USD/kg Chi cục HQ Long Thành Đồng Nai Hạt nhựa nylon: 3,8 USD/kg Chi cục HQ KCN Tân Định Bình Dương Nguyên liệu thuốc bắc chưa thái cắt, nghiền xay thành bột: hương phụ (rhizoma cy): 0,23 USD/kg Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn Nguyên liệu sản xuất tân dược ampicillin trihydrate (Puricillin compacted) EP6, lot: 26,5 USD/kg Chi cục HQ điện tử TP.HCM. Xuất khẩu Dầu FO xuất theo TK 144/NTXL: 464 USD/T Đội thủ tục và giám sát xăng dầu XNK Xăng 92: 744 USD/T Đội thủ tục chi cục HQ CK Lệ Thanh Nhiên liệu bay Jet A1: 664,09 USD/T Chi cục HQ sân bay quốc tế Đà Nẵng Áo khoác nam karim: 26,9 USD/chiếc Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hà Nội Ghế UPH side chair 438x485x926mm: 55,85 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Ghế UPH arm chair 438x485x926 mm: 64,71 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Mặt bàn trestle 2.540x1.118x102mm: 181,04 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Chân trụ bàn trestle 560x589x112mm: 94,37 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Tủ server 1.632x504x965mm: 216,68 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Tủ china top 1.732x1.186x546mm: 259,05 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Tủ China Base 1.171x910x536mm: 253,27 USD/cái Chi cục HQ Sóng Thần Thép tấm không gỉ cán nguội dạng cuộn: 0,3x62mm: 7 USD/kg HQ KCN Bắc Thăng Long Thép tấm không gỉ cán nguội dạng cuộn: 0,3x40mm: 7,8 USD/kg HQ KCN Bắc Thăng Long./. Theo InfoTV