Sáng qua (9-10), Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM đã dự buổi tham vấn lấy ý kiến người dân về “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại phường Linh Trung (Thủ Đức) và phường 2 (quận 8).