Mới 8 tuổi nhưng Marko Calasan, sống ở thủ đô Skopje của Macedonia, đã trở thành nhà quản trị hệ thống tin học được chứng nhận trẻ tuổi nhất thế giới, theo báo Telegraph.