Từ 7 - 9.10, tại Dubai đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Hội nghị xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN. Bộ trưởng Tài chính VN Vũ Văn Ninh đã chủ trì điều hành hội nghị.