(Zing) - Trong tháng, Cự Giải sẽ đón nhận niềm vui ở nhiều lĩnh vực; còn Xử Nữ sẽ có những cảm xúc trái ngược nhau.