Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2/2010 ước đạt trên 6.005 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ tháng trước, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

CôngThương - HTML clipboard Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 1350,9 tỷ đồng, bằng 76,8% so với tháng 1; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2148 tỷ đồng, bằng 79,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2507 tỷ đồng, bằng 79,6%. Nhìn chung, tháng 2/2010, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn giảm so với cùng kỳ tháng trước và ở tất cả các ngành cũng như thành phần kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do Tết Nguyên Đán rơi vào tháng 2/2010- là tháng thời gian nghỉ sản xuất nhiều. Tuy nhiên, hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kinh tế nhà nước tăng 1,9%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 11,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2%. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho biết: một số doanh nghiệp sản xuất các hàng tiêu dùng dịp Tết như chế biến lương thực, thực phẩm trong tháng 1 đã đẩy mạnh sản xuất để phục vụ Tết Nguyên Đán nên đã góp phần bù lấp đáng kể khoảng thời gian nghỉ Tết trong tháng 2 này. V.A