Một số hãng sữa cho biết đầu tháng 4 tới, giá nhiều mặt hàng sữa sẽ tiếp tục tăng thêm 5%- 7%.