Theo Cục Thống kê THCM, trong tháng 6-2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TP đã tăng 0,6% so với tháng trước.

Tháng 6-2009, CPI tại TPHCM tăng 0,6%