VOV.VN - Từ nay đến hết năm 2014, các đơn vị triển khai thi công sẽ hoàn thành 80 cầu treo dân sinh trên địa bàn 28 tỉnh.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đang được Bộ chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành xây dựng 186 cầu treo trong thời gian 9 tháng kể từ ngày các thủ tục triển khai đề án được hoàn tất.

Hiện Bộ GTVT đã cho lập và công bố thiết kế mẫu cầu treo có khẩu độ từ 40 mét - 120 mét; khổ cầu 1,5 mét và 2,0 mét để áp dụng cho thiết kế và thi công đại trà. Trong đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 83/186 cầu với giá trị khoảng 403 tỷ đồng, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng để xin bố trí nguồn vốn và đang được Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đồng thuận báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cấp vốn cho dự án.

Thi công lắp đặt cầu treo dân sinh. (Ảnh: KT)

Hiện nay khi Đề án còn chưa được bố trí vốn, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đang tự sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện. Đến nay các đơn vị đang triển khai thi công 12 cầu, trong đó có 8 cầu hoàn thành trong tháng 10/2014 gồm cầu Bản Côm thuộc tỉnh Yên Bái, cầu Nam Công thuộc tỉnh Hà Nam, cầu Bản Diềm thuộc tỉnh Nghệ An, cầu Sam Lang thuộc tỉnh Điện Biên; cầu Chợ Mới, cầu Bản Giềng, cầu Pjao và cầu Nà Đán thuộc tỉnh Bắc Kạn và tiếp tục triển khai các cầu tiếp theo trên địa bàn 28 tỉnh, sẽ hoàn thành khoảng 80 cầu trong năm 2014.

Bộ GTVT cho biết, mặc dù quá trình triển khai đề án cầu treo dân sinh đã gặp không ít khó khăn từ nguồn vốn, việc khảo sát thiết kế và triển khai thi công… Tuy vậy, với quyết tâm của Bộ GTVT, được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương, sự tích cực của các đơn vị tham gia triển khai dự án, các cầu treo còn lại sẽ được lần lượt hoàn thành chậm nhất trong khoảng tháng 6/2015./.