Những lễ hội tổ chức trong cả nước đã tạo nên nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt.

Trâu rực rỡ trong Lễ Tịch điền Hàng ngàn người bán rủi, mua may ở chợ Viềng Nghe hát quan họ, xem chọi gà tại Hội Lim Lâm Nhi (Tổng hợp)