(NLĐ) - Kế hoạch phát động “Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2009” vừa được Bộ Y tế thông tin tại Hà Nội với chủ đề “Cộng đồng trách nhiệm để bảo đảm ATVSTP: Nhà nước- doanh nghiệp - người tiêu dùng”.