24H.COM.VN - Công chúa nhạc Pop khằng định "Womanizer" – đã phát hành trên hệ thống radio từ thứ Sáu tuần trước - là khúc tráng ca tôn vinh sức mạnh nữ quyền.