(2Sao) - Cả Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn đều đang dành thời gian chuẩn bị cho sự hội ngộ với gần 500 gương mặt phong cách và thành đạt trong sự kiện Sải bước vào thế giới thượng đỉnh đêm 9/8/2013.